ดูไบ ฮัสเซียน

September 24, 2021
กรณี บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ ดูไบ ฮัสเซียน

ดูไบ ฮัสเซียน
DUBAI HASSYAN เป็นโครงการหลักของการวางแผนกลยุทธ์ด้านพลังงานของรัฐบาลดูไบ โครงการแรกที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในตะวันออกกลาง และโครงการหลักของ "เข็มขัดและถนน" ที่สร้างขึ้นโดยประเทศของเราและโรงไฟฟ้าประกอบด้วย 4 เมกะวัตต์ 600 หน่วย